Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które dostarczane są osobno, rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach termin do dostąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: Andrzeja Maślanka, mumas” ANDRZEJ MAŚLANKA, Żdżary 81a, 98-430 Bolesławiec, NIP 6191341091, REGON 250802591, e-mail: kontakt@mumas.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W razie skorzystania przez Państwa z możliwości odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku, np.: pocztą elektroniczną.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około _____ PLN.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy.

  1.        Prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

a)           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użyci;

c)           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, przy czym prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

a)           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.)

 

______________________

Miejscowość, data

_______________________

 

_______________________

 

_______________________

Imię i nazwisko Konsumenta/-ów

Adres

                                                                                                                  „mumas” ANDRZEJ MAŚLANKA

                                                                                                                  Żdżary 81a

                                                                                                                  98-430 Bolesławiec

                                                                                                                  NIP  6191341091

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ___________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

 

____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

Data zawarcia umowy(1*)/odbioru(2*) ____________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ________________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów) ________________________________________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(1)  Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.

(2) Podać, jeśli umowa dotyczyła zakupu towaru.

                                                                                                                                   _______________________________________

                                                                                                                                                    Podpis konsumenta(-ów)

                                                                                                                   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 


Cart 0 Shopping Cart

No products

Free shipping! Shipping
0,00 zł Total

Check out

Obserwuj nas na Facebooku