Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego mumas.pl

 

            Niniejszy dokument określa sposób przetwarzania danych osobowych przez Andrzeja Maślankę prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „mumas” ANDRZEJ MAŚLANKA (dalej: „Sprzedawca, Administrator”), Żdżary 81a, 98-430 Bolesławiec, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6191341091, REGON 250802591 tel.: +48 577077303, adres poczty elektronicznej: kontakt@mumas.pl

            Prezentowana poniżej Polityka Prywatności obejmuje stosowane przez Administratora sposoby gromadzenia, udostępniania  i wykorzystywania danych osobowych, które Klient udostępni w trakcie dokonywania zakupów w  sklepie internetowym mumas.pl. Korzystając ze sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności powinno nastąpić przed skorzystaniem z sklepu internetowego i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych. Szczególnym przypadkiem udostępnienie danych osobowych jest procedura zakupu towarów w Sklepie Mumas.pl, której zasady reguluje Regulamin.

Rodzaj przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które podają Klienci w ramach korzystania ze sklepu internetowego mumas.pl

 1.        podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
 2.        podstawowe dotyczące zamieszkania i dostawy wskazane przez Klienta;
 3.        dane identyfikacyjne przyznane przez organy władzy publicznej ( PESEL/NIP);
 4.        dane dotyczące rachunku bankowego użytego do dokonania płatności;
 5.        elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;
 6.        dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii.

 

Podstawy i przetwarzania danych osobowych Klientów mumas.pl.

Dane osobowe Klientów mumas.pl. będą przetwarzane w następujących celach:

 1.        korzystania ze sklepu internetowego mumas.pl;
 2.        dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3.        archiwalnych,
 4.        przesyłania informacji handlowej, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji handlowej;
 5.        wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas mumas.pl nałożony;

 

Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne. Odmowa podania wymaganych przez sprzedawcę  do zawarcia umowy danych uniemożliwiać  będzie jednak jej zawarcie i późniejsze wykonanie.

 

Miejsce przechowywania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Polski oraz w związku z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej przekazywane są na terytorium Francji.

Dane osobowe Klientów mumas.pl  przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO.

Wszystkie dane osobowe przekazane przez Klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków organizacyjnych z zabezpieczeń technicznych zapewniających  ich ochronę. Zastosowanie przez Administrator zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie wyklucza jednak całkowicie ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby np. wskutek przestępstwa kradzieży tych danych lub w następstwie awarii.

Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klient  może  także żądać sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania a nawet ich usunięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Klientowi przysługuje również zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Wszelkich zgłoszeń dotyczących opisanych powyżej uprawnień Klient może dokonać mailowo na adres kontakt@mumas.pl, lub w siedzibie Administratora.

 

Każdy Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl

Komu przekazywane będą dane Klientów

Mumas.pl ma prawo także przekazać dane Klientów organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy Klient naruszy przepisy prawa.

Dane osobowe Klientów mogą również być przekazywane podmiotą trzecim, z których usług mumas.pl korzysta przy prowadzeniu działalności i świadczeniu usług, m. in. dostawcom usług informatycznych i księgowo-podatkowych oraz firmom kurierskim. Opisane powyżej podmioty przetwarzać będą dane na podstawie zawartej z mumas.pl umowy i wyłącznie zgodnie w celu wykonania poleceń  Administratora z jednoczesnym zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym  na ich żądanie organom wymiaru sprawiedliwości.

Czas przetwarzania danych

Dane pozyskane w celu korzystania ze sklepu internetowego oraz zawarcia umowy są przechowywane przez okres aktywności konta Klienta. W przypadku zawarcia umowy lub umów dane osobowe Klientów będą przetwarzane także do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron wynikających z ostatniej zawartej przez Klienta umowy.

Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies

 

Pliki cookies - tzw. „ciasteczka” - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze strony sklepu internetowego mumas.pl.

 

W ramach sklepu internetowego mumas.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1.        sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Se lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2.        stałe - są to pliki przechowywane są urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Większość przeglądarek skonfigurowania jest przy tym domyślnie i akceptuje wszystkich plików cookies. Klient ma jednak prawo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego z którego korzysta. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w należącym do Klienta urządzeniu końcowym, a tym samym, że  pliki cookies będą przechowywane w  jego urządzeniu końcowym. Ponadto, w każdej chwili Klient może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

 1.                            Internet Explorer:http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 2.                            Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3.                            Firefox:http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 4.                              Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

 

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w sklepie internetowym mumas.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim Klient rozpocznie korzystanie ze stron internetowych osób trzecich zaleca się zapoznanie z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.


Cart 0 Shopping Cart

No products

Free shipping! Shipping
0,00 zł Total

Check out

Obserwuj nas na Facebooku